مطالب توسط sulphate

مشخصات سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم (Aluminium sulfate)  با فرمولشیمیایی  Al2(SO4)3 پس از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پر مصرف آلومینیوم است. جرم مولی این ماده شیمیایی 342.15 گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید می باشد. این ماده شیمیایی قابلیت جذب و نگهداری مولکول های آب را از محیط پیرامون خود دارد. مشخصات فیزیکی و شیمیایی سولفات آلومینیوم در جدول […]

کاربردهای سولفات آلومینیوم

مهمترین کاربردهای سولفات آلومینیوم سولفات آلومینیوم یک ماده شیمیایی با فرمول شیمیایی Al2 (SO4)3 وبصورت محلول در آب می باشد. مهمترین کاربردهای سولفات آلومینیوم استفاده به عنوان عامل منعقد کننده در  فرآیند تصفیه آب آشامیدنی می باشد. از سولفات آلومینیوم معمولاً به عنوان نوعی از آلوم نیز نام برده می شود که آلوم ها نمک های دو سولفاته هستند. […]

انواع سولفات آلومینیوم

سولفات آلومینیوم (Aluminium sulfate)  با فرمول شیمیایی Al2(SO4)3 بعد از اکسید آلومینیوم دومین ترکیب پرمصرف از عنصر آلومینیوم می باشد.  سولفات آمونیوم دارای  جرم مولی ۳۴۲٫۱۵ گرم بر مول و شکل ظاهری جامد بلوری سفید و در سایز های مختلف است.انواع سولفات آلومینیوم در اندازه های مختلف کاربردهای مختلفی در بخش های مختلف صنعت دارد. سولفات آلومینیوم […]